Amelia på besök, och styrelseträff

För exakt en vecka sedan var partiets EU-parlamentariker Amelia Andersdotter på besök. Vi har 12 tolv personer från Uppsala med omnejd som hade samlats för att lyssna på henne. Hon pratade bland annat om hennes arbete nere i Bryssel och hur vi kan engagera oss i frågan om dataskydd.
Läs mer om dataskyddsfrågan i en bloggpost från PP Uppsalas Henrik Brändén: https://henrikb2.wordpress.com/2013/02/12/upp-till-kamp-for-dataskyddsforordningen/
Efter Amelias besök träffades styrelsen för att gå igenom frågor till kommande medlemsmöte. Protokollet går att läsa under.
Protokoll fört vid styrelsemöte för Piratpartiet i Uppsala 2013-02-11 på Ung  Pirats kansli i Uppsala
Närvarande ledamöter: Nils Agnesson, Henrik Brändén, Mårten Fjällström och Anders Andersson.
Närvarande övriga pirater: Gustav Nipe, Sergej Brändén och Mattias Lennartsson
§ 1 Mötets öppnande
Nils Agnesson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning
Till mötesordförande valdes Nils Agnesson.
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén.
Till justerare valdes Anders Anderssson och Mårten Fjällström
§ 3 Beslutsuppföljning
3.1 Verksamhet och medlemsvärvning 
Konstaterades att förra styrelsemötet i september 2012 beslöt att ha två träffar i månaden, en som ligger en vecka före ett kommunfullmäktigemöte där man diskuterar dagordningen och planerar tänkbara utspel kring aktuella kommunalpolitiska frågor inför fullmäktigemötet, och ett möte två veckor senare som fokuserar på socialt umgänge och/eller andra politiska frågor. Situationen diskuterades, och konstaterades att medlemsmötet och kommande styrelse får fundera vidare över kommande verksamhet.
3.2 Process inför varje kommunfullmäktige
Konstaterades att förra styrelsemötet i september 2012 slog fast att vi bör ha en hemsida där vi redogör för våra synpunkter, att vi bör vara aktiva via internet och twitter under KF-möten, att en möjlighet kan att inför KF-möten ha en medlemsträff och diskutera ärendena som ska upp och delegera till ordföranden att efter att ha samrått med de medlemmar som då dyker upp anta sakpolitiska ställningstaganden i aktuella kommunalpolitiska frågor i partiets namn. Situationen diskuterades, och konstaterades att medlemsmötet och kommande styrelse får fundera vidare över kommande verksamhet.
§ 4  Bordlagda frågor
4.1 Uppstart av landstingsförening
Diskuterade behovet av och förutsättningarna för en landstingsförening i Uppsala län.
§ 5 Inför medlemsmötet
Uppdrogs åt sekreteraren att ta fram en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föreningen och skicka in den till partistyrelsen senast 15 februari. (http://piratepad.net/vbuppsala2012)
Uppdrogs vidare åt sekreteraren att ta fram ett diskussionsunderlag till medlemsmötet kring framtida verksamhet för föreningen.
Beslöts att uppdra åt ordförande att bestämma datum för medlemsmötet, och gärna under den tidigare delen utav mars månad.
Beslöts vidare att uppdra åt ordföranden att skicka ut en kallelse.
6 Övriga frågor
7 Mötets avslutandeNils avslutade mötet 20.59.
Mårten justerade 21.00
Anders justerade 2013-02-13 kl 03.17

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>