Påminnelse om medlemsmöte i PP Uppsala

PP Uppsala vill bara påminna om att nu på tisdag den 26 mars klockan 19.00 så är det medlemsmöte. Vi kommer att träffas på Ung Pirats kansli på Vretgränd 18.

Om ni har svårt att komma in eller behöver hjälp att hitta eller har några frågor, kontakta Nils Agnesson på telefonnummer 076 199 98 84 eller maila nils.agnesson@piratpartiet.se

Inga motioner har inkommit.

Dagordningen ser ut enligt följande:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor

Bilagor:
Verksamhets- och ekonomisk berättelse för Piratpartiet Uppsala 2012
Revisionsberättelse för 2012
Förslag till verksamhetsplan 2013 (saknas 2013-03-21)
Förslag till budget 2013 (saknas 2013-03-21)

Valberedningens förslag:
Ordförande: –
Sekreterare: Henrik Brändén
Kassör: Mårten Fjällström
Ledamöter: –
Revisor: Mattias Bjärnemalm
Valberedning: Gustav Nipe

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>