Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Uppsala

God afton pirat!

Valåret är här, och sakta börjar vi nu dra igång valmaskineriet. En del i detta är att hålla medlemsmöte för vår kommunförening här i Uppsala. På medlemsmötet kommer vi att välja årets styrelse, bestämma vad vi ska göra i föreningen under året och hur vi ska komma in i kommunfullmäktige nu i höst.

I form av ordförande kallar jag härmed till medlemsmöte för Piratpartiet Uppsala.

Medlemsmötet kommer att äga rum den 6 februari kl. 20:00 i Ung Pirats lokaler på Vretgränd 18 3tr, Uppsala.

På medlemsmötet kommer följande punkter att hanteras:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Varje medlem har rätt att skicka in motioner till medlemsmötet. Dessa behöver vara inskickade minst en vecka före medlemsmötet. Detta innebär att motioner behöver ha skickats till mikael.holm@piratpartiet.se senast den 30 januari för att de ska kunna tas upp på medlemsmötet.

Av styrelsen antagna propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, budget och inkomna motioner kommer att listas på vår hemsida senast fem dagar innan medlemsmötet. Hemsidan hittar ni på http://uppsala.piratpartiet.se. Det kommer att gå ut mail med alla handlingar samtidigt som de läggs upp.

För de som använder Facebook finns det även ett event upplagt ifall man vill flagga med sin närvaro, detta hittar man på: https://www.facebook.com/events/194343620762981/
På medlemsmötet kommer partiet att bjuda på lite tilltugg i form av fika. Om ni har några önskningar på vad denna fika ska bestå av, hör då gärna av er så löser vi det.

Jag hoppas att få se många bekanta och obekanta ansikten kl 20:00 den 6 februari. Vi ses då!

Hälsningar
Mikael Holm
Ordförande för Piratpartiet Uppsala.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>