Kallelse till Extra Medlemsmöte 12:e mars

Alla medlemmar i Piratpartiet i Uppsala kallas härmed till extra medlemsmöte!
Mötet hålls kl 18:00, Onsdagen den 12:e mars på kansliet i Uppsala (Vretgränd 18)

På mötet väljer vi revisorer och valberedning för året. Vi ska också besluta om kommunlista för kommunvalet i höst.
Vill man skicka in ett förslag på kommunlistan (kandidater och ordning av dessa), ska förslaget skickas till mig på david.midhage@piratpartiet.se, eller till hela styrelsen på uppsala@piratpartiet.se

Följande frågor kommer behandlas på mötet:
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av årets revisor.
7. Val av årets valberedning (en till fem personer)
8. Fastställande av Kommunlista för kommunalval
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Länk till facebook-event:
https://www.facebook.com/events/261260597368487/

Hjärtligt välkommen!

Med vänliga hälsningar,
David Midhage, Ordförande Piratpartiet Uppsala
0723 – 10 40 70

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>