Protokoll från styrelsemöte med Piratpartiet i Uppsala 19/3 2014

Närvarande: AFK deltog David Midhage, Henrik Brändén och Anders Andersson. Via videolänk deltog Mårten Fjällström och Lars Johansson.

 

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande David Midhage förklarade mötet öppnat.

 

§ 2. Mötets behörighet.
Till mötet gick kallelse ut onsdagen 12/3 kl, dvs precis en vecka innan mötet. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst.

 

§ 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare.
Till mötesordförande valdes David Midhage.
Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén.
Till justerare valdes Anders Andersson.

 

§ 4. Godkännande av dagordningen.
Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

 

§ 5. Val av firmatecknare.
Till att var och en för sig teckna föreningens firma utsågs David Midhage (890109-1432) och Mårten Fjällström (770929-8934).

 

§ 6. Valsedlar.
Beslöts att beställa 60 000 valsedlar till kommunvalet (vilket kostar 60×44 kr + 750 kr = 3390 kr).

Beslöts att på valsedeln förutom namn ha ålder och sysselsättning som identifieringsuppgift.

Beslöts uppdra åt David Midhage att samla in uppgifter om ålder på valdagen samt sysselsättning för kandidaterna, och se till att lista med namn och dessa uppgifter skickas in till partiledningen jämte kandidatförklaringar.

Beslöts att valsedlarna ska skickas till UPs kansli, Vretgränd 18, Uppsala.

Konstaterades att Karolina Andersdotter avböjt plats på kommunlistan.

 

§ 7. Hyra utrymme på Uppsala kansli.
Beslöts att uppdra åt David Midhage att avtala om att hyra plats på UPs kansli i Uppsala för max 500 kr månaden tom oktober månad.

 

§ 8. Framtida Styrelsemöten.
Beslöts att inte nu planera in något styrelsemöte.

 

§ 9. Övriga frågor.
Konstaterades att vi har piratfika torsdag 27/3 kl 17.30 på café Linnés övervåning, och då börjar diskutera torgmöten under EU-valrörelsen.

Belöts att anslå 2710 kr till PP Uppsala län för valsedlar.

 

§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>