Utkast kommunalpolitisk plattform Uppsala

Undertecknad fick i uppgift att inför medlemsmötet tisdagen 24/6 göra ett utkast till kommunalpolitisk plattform, som utgick från den sammanställning som gjordes på diskussionsmötet, men kompletterade med saker från partiets sammanställning av centrala ställningstaganden med bäring på kommunalpolitik.

Här kommer mycket senkommet ett sådant utkast.

/Henrik Brändén

Här kommer texten i html:

Utkast till Piratpartiets kommunalpolitiska plattform i Uppsala
Förslag från Henrik Brändén, 2014-06-24

Piratpartiet tror att människor som är fria från övervakning och fritt kan leta, hitta och dela med sig av kunskap och kultur växer, och skapar en trevligare och rikare värld för oss alla att leva i. Därför ställer Piratpartiet i Uppsala upp i kommunvalet på följande program:

Skola och ungdom
Skolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv, som förenar skolan med resten av samhället. Skolan ska lära elever att hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser. Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. I skolan ska man uppmuntras att tänka fritt och lära sig tänka kritiskt.

Vi kräver:

 • Mer digitala läromedel i undervisningen. Läsplattor/datorer till alla elever från första skolåret. Ocensurerad internetuppkoppling.
 • Mindre klasser, och lärare ska uppmuntras använda IT för att elever enskilt ska kunna följa genomgångar och arbeta med lätträttade övningar, så varje elev får mer tid med sina lärare.
 • Mer undervisning om datorer från första klass. Datorundervisning och användning ska visa på alternativ till oligopolens proprietära mjukvara.
 • Mer utbildning och kunskap om sexualundervisning och hbtq-frågor behövs hos både lärare och elever. Diskussionerna måste börja redan i mellanstadiet. Vi föreslår att RFSL bjuds in till alla mellanstadieklasser för att diskutera normalitet och normativitet, och att diskussionerna sedan fortsätter kontinuerligt genom skolgången.
 • Veganska alternativ i skolmaten, dvs utan mjölk och ägg. Det går att åstadkomma näringsriktigt.
 • Kameror i skolan gör ingen tryggare. Elevers kommunikation ska inte få övervakas. Eleevn ska själv få bestämma över sin klädsel i skolan.
 • Mer stöd till föreningar och andra aktiviteter för unga som fritidsgårdar. Det behövs fler alternativ till att hänga på stan.

Kultur och bibliotek
Internet öppnar fantastiska möjligheter för människor att hitta och njuta av kultur. Kommunens kulturpolitik måste sikta mot att utnyttja dessa möjligheter, inte lägga hinder för dem.

Vi kräver:

 • Kommunala och kommunstödda teatrar, museer och musiksatsningar ska digitalisera sina samlingar och produktioner, och föra dem tillgängliga för alla över nätet.
 • Kommunen ser till att de upphovsrättsfria delarna av vårt kulturarv görs enkelt tillgängliga elektroniskt i biblioteken, bland annat via projekt Runeberg och Gutenberg. Så länge förlagen tar hutlöst betalt för E-boksutlåning ska kommunen däremot inte slösa pengar på sådan.
 • Alla skolor ska ha eget bibliotek m egen bibliotekarie. Detta kan samordnas med biblioteksfilialer där det är möjligt.
 • Vi vill undersöka möjligheten att samordna bokbuss med varuutlämning, postverksamhet etc i glesbygd, så att bussens roll stärks, inte läggs ned.
 • Stadsbiblioteket behöver rustas upp. Vi vill ha ökade öppettider på både det centrala biblioteket och filialerna.

Integritet
Piratpartiet vill slå vakt om vår personliga integritet. Alla har rätt att slippa övervakning om man inte är misstänkt för något brott. Det ska vara möjligt att leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att lämna elektroniska fotavtryck, som sedan kan användas för att kartlägga ens liv och rörelser.

 • system för att betala olika kommunala tjänster (som kollektivtrafik, trängselavgifter mm) utformas så att de inte lämnar bestående elektroniska avtryck.
 • Kommunen tänka till och ta hänsyn till människors integritet varje gång nya system designas eller upphandlas. Till exempel ska Låssystem till servicehus och kommunala bostadsbolag utformas så det inte blir möjligt för utomstående att i efterhand spåra vem som kommit och gått genom dörrarna till privata hem.
 • Bara genom att alla politiker och tjänstemän ständigt har integritetsfrågorna levande, och man analyserar integritetskonsekvenser inför varje beslut, kan man undvika sådana missgrepp som att att skyddade identiteter röjs när klasslistor skickas ut, och att innehållet i olika bostäders soptunnor registreras i jakt på “sopsorteringssyndare”.
 • Fler poliser och nattvandrare på utsatta platser ger mer trygghet, och områdessatsningar” med grönområden, konst, god belysning etc minskar skadegörelse mycket effektivare än kameraövervakning.
 • Varken anställda, elever eller andra brukare av kommunens tjänster ska få sin privata kommunikation övervakad, ens om den sker via kommunens datorer eller uppkopplingar.
 • Kommunen har ett ansvar att se till att invånarna kan ha kontakt med kommunen och utnyttja dess IT-tjänster utan att utomstående kan spåra eller registrera detta.

Mångfald och integration
Vi tror på alla människors lika värde. Därför ska alla människor ska ha samma rättigheter och möta samma krav, oavsett kön, hudfärg, ursprung, religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Kommunen ska skydda och respektera alla människors rätt att utöva sina religioner, övertygelser, traditioner och livsstilsval, så länge man inte i handlar intolerant mot andras.
Vi kräver:

 • I ett sekulärt samhälle ska till exempel alla religioner behandlas lika av kommunen. Buddisttempel, minareter och andra religiösa och sekulära församlingslokaler ska ha samma rätt som kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser.
 • Kommunen ska utveckla ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju.
 • Kommunen ska sträva efter lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå. Kommunen måste formulera kriterier för kompetens så att de inte diskriminerar utifrån kultur och inkluderar både sådana som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor.
 • Föräldraledighet ska betraktas som en merit.
 • Lärare och annan personal i kommunen måste ges fördjupade kunskaper om bland annat HBTQ-frågor och hederskultur.
 • Svenskundervisningen för vuxna invandrare måste bli bättre på att möta var student på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov. Kommunen bör utveckla system där senare delar av svenskundervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser.
 • För att motverka segregering vill vi därför planera för andra upplåtelseformer (eget hem, bostadsrätt, hyresrätt) när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande. När nya områden planeras ska marken delas upp i mindre områden för olika upplåtelseformer.

Bostad och bredband
Ett eget hem med en dörr man själv kan låsa om sig är mycket viktigt för ens integritet och möjlighet till privatliv. Bostadsbristen drabbar Uppsalas unga hårt, och måste byggas bort. Kommunen ska också ta ansvar för god tillgång till bredbandsuppkopplingar. Det är viktigt både för att ge kommuninvånarna tillgång till information och kultur, och för att göra det möjligt för företag att smidigt verka i kommunen.

Vi kräver:

 • Det måste byggas mer studentbostäder och andra hyresrätter. Fokus ska läggas på korridorer och små lägenheter. På lång sikt ska kommunen kunna erbjuda bostadsgaranti för alla studenter.
 • Ett sätt att åstadkomma detta är att bygga högre. Uppsala är en stad.
 • Kommunen ska i stadsplaner kräva att större lägenheter byggs så att ett rum har egen ingång och pentry så att rummet kan användas som separat bostad och/eller möjlighet att låsa dörrar till sovrummen, så de kan används som kollektivboenden.
 • Kommunen ska verka för att få dra ner kostnaderna genom att bara en begränsad andel av student- och ungdomslägenheter ska behöva vara handikappanpassade, och lägre krav på parkeringsplatser.
 • Kommunen måste ta ansvar för en god infrastruktur för bra bredbandsuppkopplingar över hela kommunen. Kommunen ska köpa upp studentnätet och göra om det till ett stadsnät, som byggs ut och behålls i kommunal ägo. kommunen ska subventionera så det säkerställs att fiberkanblar läggs ner i marken när det ändå sker gatuarbeten.
 • Kommunen ordnar ett avgiftsfritt, inloggningsfritt, ocensurerat, oövervakat Wifi-stadsnät, som i en första etapp täcker hela stadskärnan, men mot mandatperiodens slut allt tätbebyggt område.
 • Ökad nätsäkerhet i kommuner o landsting. (Behöver konkretiseras)

Trafik
Det är viktigt med väl fungerande och billiga alternativ till den biltrafik, som med tiden riskerar kväva Uppsala.

 • Vi tycker det är bra med ett enhetligt pris på månadskorten för hela länet, men priset måste sänkas. I ett första steg vill vi halvera priset. Det långsiktiga målet är nolltaxa.
 • Man ska kunna resa utan att ens förflyttningar registreras och lagras. Man ska därför kunna köpa biljetter utan att behöva registrera sig.
 • Vi stödjer satsningar på miljövänliga drivmedel för bussarna.
 • Mer cykelställ i centrum. Om platsbristen är stor ska vi prova högteknologiska lösningar där cyklar automatiskt lyfts ner i och hämtas från underjordiska depåer.
 • Utveckla systemet med lånecyklar. Det ska vara enkelt och smidigt att påbörja ett lån, och nätet av platser att låna och lämna cyklar ska vara finmaskigt över hela tätorten.
 • Fortsätt utbyggnaden av cykelvägar.
 • Mer gågator i centrum ger en trevligare stad.

Äldre och funktionshindrade
När man blir äldre, sjuk eller funktionshindrad blir man mer beroende av andra människor. Det är därför särskilt viktigt att tänka på integriteten för våra äldre och funktionshindrade.

 • Även om det särskilt är ett ansvar för landstingen måste även kommunerna se till att iaktta stor försiktighet med patientjournaler, och se till att obehöriga inte har möjlighet att titta i dem, och att system skapas för att upptäcka och reagera på om så trots allt sker.
 • Elektronisk övervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och trygghet. Vi vill ha nattpersonal istället för videokameror på äldreboenden.
 • Par som träffats på äldre dar ska kunna bo ihop även om den ena behöver vård.
 • Kommun och landsting ska sträva efter att göra det enkelt för äldre att utnyttja de nya möjligheter den moderna informationstekniken skapar. Kurser om internet och datorer för äldre. Kommun och landsting ska efterfråga och hårdvara som är anpassade efter äldre och synsvagas särskilda behov. Datorsystem måste göras tillgängliga för funktionshindrade, som inte bara ska kunna vara brukare av systemen, utan också administratörer.
 • Inga dokusåpor ska få spelas in i kommunens vård och omsorg.
 • Utbildning om HBTQ för personal i kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade.

Kommentarer

Latrice skrev

Τέτοια ώαρείσφρηση,δÀ¹ÎµÎ¯ÏƒÎ´Ï…ση δεν την φοβάμαι γιατί δεν θα υπάρξει…..άλλου είδους παρείσφρηση,διείσδυση φοβάμαι….και πρέπει να ήμαστε προετοιμασμένοι…….

http://www./ skrev

11/12/2012 um 8:31 AM · Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

http://www./ skrev

AltsÃ¥, jeg er da vildt med denne. Der er en rigtig flot bevægelse i farverne og mÃ¥den de skifter pÃ¥, samtidig med at der er ro over kombinationen… flot flot 🙂

http://www./ skrev

AAAAAAAAAH, this dress is too, too amazing. My mother has a golden, vintage, flapper-style dress from her days in high school that I have always envied–and this is like staring into a shiny, sleek, elegant piece of her past and my own future, if only the auspicious forces of bloglovin' will be on my side. I would style it with my classy black heels and a thin snakeskin, gold-clasped belt.

walter rohrl quotes skrev

present contents that will inspire the customer…and he will get motivated and take action. your approach must be real and genuine, which will help the readers to get all the information in an easy language.2. write about problems and solutions – everyone, when faced by problems look…

auto insurance skrev

End the summer by taking a swim in the 88-degree warm springs made famous by President Franklin D. Roosevelt. Normally kept empty, the historic pools will again be filled and open to the public for Labor Day Weekend. Swimming sessions begin at 10:00 a.m. Saturday through Monday, and reservations are recommended. All remaining tickets will be sold first-come first-served. 706-655-5870

zara.net skrev

Pretty good blog post. I just stumbled upon your web site and wished to say that I have really liked reading your blog site posts. Any way I”ll be subscribing to your feed and I hope you blog post again soon.

kreditrechner dr klein skrev

x Mr MagooSE tu conoscessi davvero il pensiero di Peter Singer, sapresti che egli ritiene espressamente più degno di vivere un delfino sano di un bambino down, nonché espressamente ritiene egli più grave l’ abbattimento di un elefante adulto rispetto all’ omicidio di un neonato già partorito .Nazismo, Animalismo, Comunismo … un legame stretto c’ è e si riassume in una sola parolina: “Gnosi”. by DavidRitvanarium

http://www./ skrev

You can't not love Alpha Centauri. That's like not loving Dungeon Keeper, or Lords of Magic 2/SE, or Diablo 2; it was the pinnacle of its genre, unmatched before or after. (Although Call to Power – the first one, not the sequel – comes close to Alpha Centauri.)

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>