Ett stärkt föreningsliv

Piratpartiet i Uppsala anser att ett starkt föreningsliv är ett tecken på en stark och levande kommun.

Vi vill att det ekonomiska stödet till föreningar och andra aktiviteter för unga ska öka.

Kommunen ska behålla och utveckla systemen som gör det möjligt för föreningar att billigt hyra in sig på lediga tider i skolor och andra kommunala lokaler.

Kommunen ska ge mer stöd till verksamhet på fritidsgårdar och föreningsdrivna samlingspunkter för ungdomar, och gärna engagera föreningar i arbetet på fritidsgårdar.