Protokoll från styrelsemöte med Piratpartiet i Uppsala 19/3 2014

Närvarande: AFK deltog David Midhage, Henrik Brändén och Anders Andersson. Via videolänk deltog Mårten Fjällström och Lars Johansson.   § 1. Mötets öppnande. Ordförande David Midhage förklarade mötet öppnat.   § 2. Mötets behörighet. Till mötet gick kallelse ut onsdagen 12/3 kl, dvs precis en vecka innan mötet. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst.   § 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes David Midhage. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justerare valdes Anders Andersson.   § 4. Godkännande… Läs mer

Protokoll för extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala onsdagen 12 mars

Närvarande medlemmar voro: David Midhage, Viktor Bengtsson, Henrik Brändén, Mikael Holm, Lars Johansson, Anders Andersson fr o m § 2. Övrig deltagare var: Mattias Bjärnemalm. § 1. Mötets öppnande David Midhage förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att alla närvarande mötesdeltagare utom Mattias Bjärnemalm är medlemmar och därmed har rösträtt. § 3. Mötets behörighet Konstaterades att ordförande David Midhage kallat till mötet via mail och föreningens webbsida den 26 februari, vilket innebär att mötet är behörigt utlyst. § 4. Val av mötets… Läs mer

Vill du engagera dig i Piratpartiet Uppsala?

I väntan på nytt forum så håller vi det mesta av Piratpartiet uppsalas kommunikation på våran facebookgrupp. Det kommer regelbundet upp information om våra möten där, ungefär varanan vecka. Du kan också kontakta PP Uppsalas ordförande: David Midhage, på mail: david.midhage@ungpirat.se eller telefon: 0723–104070

Kallelse till Extra Medlemsmöte 12:e mars

Alla medlemmar i Piratpartiet i Uppsala kallas härmed till extra medlemsmöte! Mötet hålls kl 18:00, Onsdagen den 12:e mars på kansliet i Uppsala (Vretgränd 18) På mötet väljer vi revisorer och valberedning för året. Vi ska också besluta om kommunlista för kommunvalet i höst. Vill man skicka in ett förslag på kommunlistan (kandidater och ordning av dessa), ska förslaget skickas till mig på david.midhage@piratpartiet.se, eller till hela styrelsen på uppsala@piratpartiet.se Följande frågor kommer behandlas på mötet: Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3…. Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala den 6 februari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Anders Andersson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Ingor Loreson Lind, Karolina Andersdotter (fr o m punkt 8), David Midhage (fr o m punkt 11) § 1. Mötets öppnande Mikael Holm förklarade mötet öppnat.   § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att alla närvarande är partimedlemmar och därmed har rösträtt.   § 3. Mötets behörighet Beslöts anse att mötet är behörigt utlyst.   § 4. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justeringspersoner valdes Malin Ahnberg och… Läs mer

Piratfika i Uppsala 19/2 – Nu kör vi!

Onsdagen den 19/2 sparkar vi igång kampanjandet i Uppsala med att samlas på Café Linné konstantina! [karta] Vi samlas klockan 18:00, fikar något gott och planerar valårets aktiviteter och kampanjande i Uppsala. När vi känner oss redo så avslutar vi med med en kort runda på stan för affischering – att vi visar att Piratpartiet fortfarande är med i matchen är något av det viktigaste för att vi ska sitta kvar i Europaparlamentet och kunna arbeta för ett fritt internet och privatliv. Oavsett om du redan… Läs mer

Information gällande medlemsmötet

Hej på er. Här kommer de tre inkommna dokumenten för Piratpartiet i Uppsalas medlemsmöte den 6 februari. Ekonomisk berättelse inskickad av vår kassör Mårten Fjällström: Ekonomisk berättelse för 2013 Motioner inskickad av mig själv, Mikael Holm: Motion gällande lokal riksdagslista Som lokal förening har vi möjlighet att anta en egen riksdagslista och använda den lokalt i Uppsala. Jag anser att vårt fokus som kommunförening ska ligga på kommunfullmäktige. Därmed borde vi inte spendera tid på att ta fram en egen riksdagslista. Jag yrkar att Piratpartiet… Läs mer

Protokoll tom jan 2014

Medlemsmöten: Uppstartsmöte 14 juni 2012 26 mars 2013 Styrelsemöten: 28 juni 2012 19 september 2012 1 maj 2013 30 maj 2013

Kallelse till medlemsmöte för Piratpartiet Uppsala

God afton pirat! Valåret är här, och sakta börjar vi nu dra igång valmaskineriet. En del i detta är att hålla medlemsmöte för vår kommunförening här i Uppsala. På medlemsmötet kommer vi att välja årets styrelse, bestämma vad vi ska göra i föreningen under året och hur vi ska komma in i kommunfullmäktige nu i höst. I form av ordförande kallar jag härmed till medlemsmöte för Piratpartiet Uppsala. Medlemsmötet kommer att äga rum den 6 februari kl. 20:00 i Ung Pirats lokaler på Vretgränd 18… Läs mer

Vad händer i PP Uppsala

Hej på er. Piratpartiet Uppsala har just avslutat dagens styrelsemöte och här kommer en liten rapport med vad som är på gång hos oss. Piratöl Piratpartiet Uppsala kommer inom en snar framtid dra igång Piratöl på torsdagar kl 18 på Stationen ( http://www.stationen.se/ ). Där kommer alla som är intresserade kunna träffas och vara sociala. En enkel after work helt enkelt. Mer information om detta kommer gå ut via hemsida och mail när det startas upp. Hösten I sensommar / höst kommer vi dra igång… Läs mer