Styrelsemöte 1 maj 2013

Konstituerande styrelsemöte i Piratpartiet Uppsala 1 maj 2013

Protokoll

1 Mötets öppnande
Mikael Holm öppnar mötet kl 20.21

2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning
Mötet valde följande:
Ordförande: Mikael Holm
Sekreterare: Sergej Brändén
Justerare för att jämte ordförande justera protokollet: Mårten Fjällström

3 Firmateckning
Mötet beslutade:
Att utse Mikael Holm (860515-6614) och Mårten Fjällström (770929-8934), att var för sig teckna föreningens firma.

4 Konkretisering av verksamhetsplanen
Medlemsmötet fastställde en verksamhetsplan som vi bör planera en del kring för hur vi ska genomföra de mål som nämns där.

Mötet beslutade att:

Mikael Holm tar reda på när kommunfullmäktige har möten.
För att diskutera kommunalpolitik och annan piratpolitik, tar Mårten fram en lista på förslag till ämnen till nästa möte.
Vi planerar att annordna afterworks för målgruppen “personer som jobbar heltid” samt fikan på vanliga caféer. Rullande schema för arrangörsgrupp, helst träff varje vecka – en gång i månaden är fikat också styrelsemöte. Mikael kollar piratöl, Mårten kollar fika.
För utskott och studiecirklar behöver vi få upp en större grupp, så vi börjar med det sociala.
Mikael Holm ska höra med Ung Pirat Uppsala och Piratstudenterna angående sammarbete kring Kulturnatten. 14e september är kulturnatten, 12e juni är sista anmälningsdag, 12e augusti är sista dag för att anmäla programtexter.
Utspel görs av styrelseledamot, resten av styrelsen informeras per mail.

5 Bankkonto
Mötet beslutade att:
Mikael och Mårten får i uppdrag att teckna bankavtal med Swedbank

6 Styrelsemöten
Mötet beslutade att:
Nästa möte: 30e maj, 19.30

7 Kommunikation
Mötet diskuterade hur vi ska kommunicera mellan mötena. Mötet beslutade att vi kör med mejl.

8 Verksamhet
Mötet behandlade punkten under punkt 4.

9 Övriga frågor
Inga övriga frågor

10 Mötets avslutande
Mikael Holm avslutade mötet