Styrelsemöte 5 januari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Mårten Fjällström, Anders Andersson, Sergej Brändén

Protokoll

1. Mötets öppnande
Mikael öppnar mötet kl 14:00

2. Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning
Mikael Holm ordförande
Mårten Fjällström sekreterare
Anders Andersson justerare

3. Planering av medlemsmöte Vi behöver planera in när vi ska vårt medlemsmöte för 2014.

– 6 feb kl 20:00

4. Dokument till medlemsmötet Vi behöver ta fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och möjliga propositioner till det kommande medlemsmötet, hur ska vi lösa det?

Verksamhetsberättelsen skriver vi ihop den 21 januari
Ekonomisk berättelse, skriver Mårten till den 21 januari
Åsikter: en propp till medlemsmöte att anta den här – http://uppsala.piratpartiet.se/kommunpolitiskt-program-2010/ – samt ger styrelsen i uppdrag att kalla ett senare möte under våren (tex i anslutning till EP-valkampnajen) för att diskutera uppdateringar. Vi skriver proppen 21a.
Propp om lista till kommunval, skriver den den 21 januari. Förslag till metod: valberedningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till lista, vi håller medlemsmöte och ställer den mot hela motförslag (dvs som EP-lista omröstningen)

5. Tillstånd gällande EU-valet Vi har fått information om tillstånd för valstuga, affischering och talartid för EU-valet. Dessa behöver vara inskickade senast den 15 januari.

Mikael skickar in ansökan om affischering, tillstånd för valstuga, och torgtal.

6. EU-valet Nu i vår är det dags för val till europaparlamentet, hur vill vi lägga upp vårt kampanjande i Uppsala?

Flygbladsutdelning känns som något ganska uppenbart.
Samarbeta med UP Uppsala och Piratstudenterna Uppsala, tex gemensamma torgmöten. Det vore bra med en gemensam lokal valgeneral. Mikael får i uppdrag att koordinera ett planeringsmöte i mars.
Boka talare i god tid när vi har tider. Christian, Amelia, Anna, Mab.
Debattartiklar.
Piratstudenterna får gärna köra en flotte på sista april.
Mikael tar kontakt med de UP föreningar som finns i Uppsala för planeringsmöten.

7. Kommunvalslista I höst är det som bekant dags för val till kommunfullmäktige. Hur ska vi ta fram den listan?

10 april 2014 ska allt vara inne, vi lämnar in blanketterna. Bra om allt är klart i mars.

Medlemsmötet får ta ställning till en propp om hur vi gör listan, se punkt 4.

Mikael får i uppdrag att prata med ledningen om hur blanketterna ska lämnas in, så att det blir en av valmyndigheten accepterad företrädare som gör det.

8. Kommande styrelsemöten När ska vi ha vårens styrelsemöten?

– 21 jan 20:30
– 20 feb 20:00
– 20 mars 20:00

9. Piratöl Det är dags att dra igång piratölen, hur vill vi göra med upplägget

Mikael drar igång det och testkör för att hitta en bra form. Varannan vecka ungefär.

10. Piratfika Det är dags att dra igång piratfika, hur vill vi göra med upplägget

Mikael drar igång tillsammans med Up Uppsala. Ungefär en gång per vecka.

11. Kansli Det finns möjlighet att hyra in sig lite i Ung Pirats kansli i Uppsala, är det något vi vill göra för att kunna ställa profilmaterial och liknande där under valet?

Vi är intresserade, Mårten och Mikael diskuterar fram ett avtal.

12. Övriga frågor

Diskussion om ekonomin och möjlighet att dra in pengar via donationer till Bg 176-7813. Donationsdrives till valsedlar, valkampanj EU och valkampanj höst, med specificerade kostnader.

13. Mötets avslutande

Mikael avslutar mötet 15:09.

Justerat av Anders Andersson