Amelia på besök, och styrelseträff

För exakt en vecka sedan var partiets EU-parlamentariker Amelia Andersdotter på besök. Vi har 12 tolv personer från Uppsala med omnejd som hade samlats för att lyssna på henne. Hon pratade bland annat om hennes arbete nere i Bryssel och hur vi kan engagera oss i frågan om dataskydd. Läs mer om dataskyddsfrågan i en bloggpost från PP Uppsalas Henrik Brändén: https://henrikb2.wordpress.com/2013/02/12/upp-till-kamp-for-dataskyddsforordningen/ Efter Amelias besök träffades styrelsen för att gå igenom frågor till kommande medlemsmöte. Protokollet går att läsa under. Protokoll fört vid styrelsemöte för… Läs mer

Ett andra möte 2012…

Protokoll för möte med styrelsen för Piratpartiet i Uppsala 19/9 2012 Närvarande Anders Andersson, Nils Agnesson, Henrik Brändén § 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Nils Agnesson öppnade mötet. § 2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning Till mötesordförande valdes Nils Agnesson, till mötessekreterare valdes Henrik Brändén och till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anders Andersson. Vidare fastställdes dagordningen. § 3 Beslutsuppföljning 3.1 Medlemsregister Konstaterades att vi beslutat att medlemmar kontaktar sekreteraren om medlemskap, och att denne håller ett medlemsregister till dess vi kan… Läs mer

Ett första möte 2012…

Protokoll konstituerande styrelsemöte i Piratpartiet Uppsala 28e juni 2012 Närvarande: Nils Agnesson Mårten Fjällström Anders Andersson Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning Ordförande: Nils Agnesson Sekreterare: Mårten Fjällström Justerare: Anders Andersson Dagordningen fastställes 3 Beslutsuppföljning – Ingen uppföljning behövs då detta är det första styrelsemötet 4 Medlemsregister Nils föredrar. Vilka är medlemmar i föreningen från start och var har vi medlemsregistret? Styrelsen beslutade att de medlemmar i partiet som bor i föreningens verksamhetsområde och som närvarade på uppstartsmötet ska… Läs mer