Styrelsemöte 30 maj 2013

Protokoll från styrelsemöte i Piratpartiet Uppsala 30 maj 2013

Närvarande: Mikael Holm ordförande
Mårten Fjällström kassör
Anders Andersson ledamot

Dagordning

1. Mötets öppnande

Mikael öppnade mötet 19:55

2. Val av mötesfunktionärer och beslut om dagordning

Mötet beslöt att välja mötesfunktionärer enligt följande:
Mikael ordförande
Mårten sekreterare
Anders justerare

3. Beslutsuppföljning

3.1 Kommunfullmäktige
Mikael skulle ta reda på när kommunfullmäktige har sina möten.

10-11 juni 10.00
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
9 december

Mötet beslutade att ha som ambition att ha en observatör närvarande på varje möte. Mikael drar upp en schemastruktur för att organisera det hela.

Mötena sänds via uppsala.se och det kan vara intressant för medlemmarna att titta där.

3.2 Politik att diskutera
Mårten skulle ta fram en lista på ämnen att diskutera.

EU (struktur/demokrati/nytt fördrag)
Kunskap/innovations/forsknings-politik
Kultur
Stadsplanering/bostäder
Trafik
Offentliga datasystem
Privatliv
Skola/utbildning

Mötet beslutade att börja med dessa ämnen som diskussionsfrågor under höstens piratfikor.

3.3 Piratöl
Mikael skulle kolla upp att anordna Piratöl.

En plan är att anordna Piratöl på Stationen torsdagar klockan 18. Mikael meddelar när det drar igång.

3.4 Fika
Mårten skulle kolla upp Piratfika.

Planen är Piratfika på Café Årummet söndagar klockan 14 med start i höst. Rullande schema för funktionärer.

3.5 Kulturnatten
Mikael skulle kolla upp ett möjligt samarbete med UP Uppsala och Piratstudenterna Uppsala för Kulturnatten.

Båda föreningarna har visat intresse.

Mötet beslutade att ha ett samarbete och uppdrog åt Sergej att arbeta vidare med frågan.

3.6 Bankkonto
Mikael och Mårten fick i uppdrag att teckna avtal med Swedbank.

Detta är nu genomfört och man kan nu donera pengar till oss på bankgiro 176-7813. Partiledningen har överfört det partiet centralt var skyldiga oss och vi har därför ca 11 000 kr i tillgångar.

4. Nästa styrelsemöte
Mikael föredrar. När ska vi hålla vårt nästa styrelsemöte?

Mötet beslutade att uppdra åt Mikael att planera ett styrelsemöte i mitten av augusti.

5. Nätaktivitet
Mikael föredrar. Vi behöver ta en funderare över vår synlighet på nätet.

Mötet uppdrar åt Mikael att arbeta på vår synlighet på internet.

6. Relevanta beslut från partiets vårmöte
Mikael föredrar. På partiets vårmöte togs en del beslut som kommer att beröra oss. Vi behöver diskutera ifall vi kan göra något för att maximera effekten från de besluten.

Mötet noterade att stadgarna har ändrats av vårmötet.

7. Övriga frågor

7.1 Samarbetsorganisation

Remiss om samarbetsorganisation för lokala föreningar. Mötet diskuterade frågan och kom fram till att ställa sig positivt till styrelsens förslag.

7.2 Centralt avtal med Vuxenskolan

Remiss om samarbetsorganisation för ett centralt avtal med Vuxenskolan. Mötet diskuterade frågan och kom fram till att de praktiska fördelarna överväger de praktiska nackdelarna. Mötet vill dock notera att partiet inte har mandat att ingå avtal å de lokala föreningarnas vägnar.

8. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat 21:39.