Protokoll, extra medlemsmöte, Piratpartiet Uppsala, 24 juni 2014

Närvarande medlemmar voro: Mikael Holm, Henrik Brändén, Sergej Brändén, Sara Hage, Hampus Berg, Elin Hammarberg, Joakim Rosqvist (avlägsnade sig under behandlingen av punkt ), Aleksander Lundkvist, Anders Andersson, Klas Jönsson, Mårten Fjällström § 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Mikael Holm förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att samtliga närvarande utom Joakin Rosqvist är medlemmar i PP Uppsala och därmed har rösträtt. § 3. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justerare valdes Anders Andersson och… Läs mer

Minnesanteckningar från diskussionsmöte om lokal politik i Uppsala

Deltagare: Mårten Fjällström, Claes Jönsson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Mikael Holm, Sara Hage, Hampus Berg, Ulrika Andersdotter, David Midhage, Aleksander Lundkvist, Olav Berglund, Anders Andersson, Elin Hammarberg. Mötet började med att vi i bikupor diskuterade fram vilka områden det var viktigt att vi har åsikter om och driver i kommunal- och landstingspolitiken. Sedan hade vi grupparbeten där vi diskuterade olika ämnesområden djupare. Nedanstående punkter kom vi fram till att bör infogas i kommunal- och/eller landstingspolitiskt program. Utifrån dessa och av partiet centralt tagna ställningstaganden med… Läs mer

Minnesanteckningar planeringsmöte för EU-valkampanjen för PP Uppala

Valstuga, fysisk logistik: Mikael kontaktar Viktoria om när man skulle kunna åka ut och måla dörr och fräscha upp valstugan. Mikael köper färg och pensel. Henrik kör bil ut tisdag eller onsdag 29-30/4 för uppfräschning. Vi måste kolla med Viktoria att transport av valstugan är fixad och meddela tekniska kontoret om när den anländer. Nyckel måste kopieras. Valstuga utrustning: Johannes fixar möbler till valstugan. David beställer profil- och kampanjmaterial. Valstuga, bemanning: Malin fixar en doodle där man kan skriva upp sig för valstugan, tvåtimmarspass runt… Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Piratpartiet i Uppsala 19/3 2014

Närvarande: AFK deltog David Midhage, Henrik Brändén och Anders Andersson. Via videolänk deltog Mårten Fjällström och Lars Johansson.   § 1. Mötets öppnande. Ordförande David Midhage förklarade mötet öppnat.   § 2. Mötets behörighet. Till mötet gick kallelse ut onsdagen 12/3 kl, dvs precis en vecka innan mötet. Konstaterades därför att mötet är behörigt utlyst.   § 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes David Midhage. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justerare valdes Anders Andersson.   § 4. Godkännande… Läs mer

Protokoll för extra medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala onsdagen 12 mars

Närvarande medlemmar voro: David Midhage, Viktor Bengtsson, Henrik Brändén, Mikael Holm, Lars Johansson, Anders Andersson fr o m § 2. Övrig deltagare var: Mattias Bjärnemalm. § 1. Mötets öppnande David Midhage förklarade mötet öppnat. § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att alla närvarande mötesdeltagare utom Mattias Bjärnemalm är medlemmar och därmed har rösträtt. § 3. Mötets behörighet Konstaterades att ordförande David Midhage kallat till mötet via mail och föreningens webbsida den 26 februari, vilket innebär att mötet är behörigt utlyst. § 4. Val av mötets… Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Piratpartiet i Uppsala den 6 februari 2014

Närvarande: Mikael Holm, Anders Andersson, Malin Ahnberg, Henrik Brändén, Ingor Loreson Lind, Karolina Andersdotter (fr o m punkt 8), David Midhage (fr o m punkt 11) § 1. Mötets öppnande Mikael Holm förklarade mötet öppnat.   § 2. Fastställande av röstlängd Konstaterades att alla närvarande är partimedlemmar och därmed har rösträtt.   § 3. Mötets behörighet Beslöts anse att mötet är behörigt utlyst.   § 4. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Mikael Holm. Till mötessekreterare valdes Henrik Brändén. Till justeringspersoner valdes Malin Ahnberg och… Läs mer

Protokoll tom jan 2014

Medlemsmöten: Uppstartsmöte 14 juni 2012 26 mars 2013 Styrelsemöten: 28 juni 2012 19 september 2012 1 maj 2013 30 maj 2013